x
APAC

APAC

APAC


China

Eastele Technology China  Ltd.
Room1606, 16/F, Kerry Centre, Renminnan Road,
Shenzhen, P.R. China
Zipcode: 518001
Tel: (0755) 8214 8826
Fax: (0755) 8230 0344
Web: www.eastele.com.hk
Contact: Vincent Suen - VP Sales and Marketing
Vincent.suen@eastele.com.hk

Japan
Avnet/Internix Inc.
23F Ebisu Garden Place  Tower, 4-20-3, Ebisu,
Shibuya-ku,Tokyo, 150-6029 Japan
TEL:+81-3-5792-4621
Fax:+81-3-5792-8214/8212
Web: www.internix.co.jp
Contact: Tetsuo Masunaga -  Group Manager
tmasunaga@internix.co.jp

 

Korea
Han InfoComm
DMC R&D Center 1101
Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul, 121-270, Korea
Tel: +82-2-3803322
Fax: +82-2-3803333
Web:www.han-info.com
Contact: Bae, David, D.H – CEO
dhbae@han-info.com